INFORMATIEMANAGEMENT

Informatisering van lokale overheid vraagt om vakkennis en ervaring in de branche. Daarmee is vertaling mogelijk van visie & doelstellingen naar implementatie in gedegen maar vooral ook praktische stappen. Informatiemanagement bestrijkt een breed vakgebied. Het vraagt een goed contact met het management en de business, maar ook affiniteit met de techniek. Het is een lastig samenspel dat met een aantal hulpmiddelen overbrugd kan worden.

 

VISIE en STRATEGIE

Voor alle organisatieontwikkelingen is het van belang om heldere keuzes te maken. Een visie over de toekomstige organisatie en de stip aan de horizon waar de organisatie heen gaat, maakt het mogelijk heldere doelstellingen te bepalen. Dit maakt het mogelijk om keuzes te maken, zowel voor de korte als de lange termijn. 

 

INFORMATIEPLANNING 

Informatieplanning is het proces waarbij je visie en strategie vertaalt naar een helder plan. Dit plan geeft aan hoe de organisatie met informatie en de hiervoor benodigde informatievoorziening wil omgaan en ook wat daar nog voor nodig is. Het vertaalt doelstellingen naar projecten op basis van gezamenlijk gemaakte keuzes.

 

ARCHITECTUUR

Architectuur is hierbij het instrument om beelden met elkaar te delen, om afspraken over de gewenste inrichting te kunnen maken en om de gemaakte afspraken te kunnen bewaken. De overheid beschikt hiervoor per sector over een eigen referentiearchitectuur, maar iedere organisatie zal hiervan nog zijn eigen architectuur moeten afleiden. Iedere organisatie maakt immers zijn eigen keuzes.

 

Informatiebeleid

Het maken van afspraken vraagt om een heldere beschrijving van de specifieke thema's. Het geeft inzicht in de organisatie: hoe de organisatie over het thema denkt, waar het naar toe wil ontwikkelen en wat daar de bijbehorende afspraken voor zijn.

 

Projecten en Implementatie

Met alleen denken over de toekomst ben je er niet. Het moet leiden tot de gewenste verandering in de organisatie. Daarom behoren ook de projecten en de implementatie tot het werkveld van informatiemanagement. Alleen dan kan de verandering daadwerkelijk gestalte krijgen. Een verandering met impact op de bestaande organisatie en beheer omgeving. Allemaal factoren waar rekening mee gehouden moet worden.

 

gallery/aanpak

MIJn deskundigheid

In de loop van de jaren heb ik o.a. voor de lokale overheid op het gebied van informatiemanagement veel ervaring op gedaan. Zo heb ik al diverse informatieplannen opgesteld, bedrijfsreferentiearchitecturen opgesteld en projecten begeleid vanuit een rol als architect. Ik heb dit gedaan als vaste medewerker, in interim rollen en op project basis.

Ik help organisaties graag verder en vervul graag een rol in uw organisatie om u daarbij te helpen. Dit kan dus als interim medewerker, projectlid, maar ook als adviseur of coach om de interne medewerkers verder te helpen. Dit kan zijn om b.v.: het proces van informatieplanning op te zetten en te begeleiden, gezamenlijk met architect(en) te werken aan de opzet van een informatiearchitectuur of door tijdelijk een rol van informatiemanager/informatieadviseur in te vullen.

Belangrijke methoden en technieken die ik hierbij kan inzetten zijn de Novius methodiek voor informatieplanning en architectuur. Daarnaast beschik ik over Archimate 2 certificering op het gebied van architectuur. Zie voor verdere details mijn CV op de pagina Ervaring.

Ook voor het begeleiden van een innovatief ontwikkeltraject ondersteun ik u graag. Met name de inzet en het gebruik van Business Model Canvas om uw huidige business in kaart te brengen en af te zetten tegen nieuwe mogelijkheden, zie ik als zeer waardevol. Een uiterste communicatief middel, dat menig manager ook zal inspireren om nieuwe mogelijkheden voor de eigen organisatie te verkennen. 

 

.