GHOR aan de slag met architectuur

 

 

 

 

 

GHOR (Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio) coördineert binnen een veiligheidsregio de geneeskundige zorg. Een goede informatievoorziening is voor de GHOR als ‘spin in het web’ essentieel, zowel in het dagelijks werk als in een opgeschaalde situatie.

Het spreken van een gemeenschappelijke taal voor de juiste inrichting van de informatievoorziening: processen, informatie en automatisering is van essentieel belang om goed te kunnen functioneren. Architectuur biedt deze gemeenschappelijke taal en ondersteunt duidelijkheid en standaardisatie binnen een organisatie, maar zeker ook bij interacties met andere partijen. 

Voor de veiligheidsregio’s en GGD’en waren reeds referentiearchitecturen ontwikkeld: de Veiligheidsregio Referentie-architectuur (VeRA) en de Publieke Gezondheid Referentie-architectuur (PURA). Sinds 14 september 2016 mag de GHOR zich echter ook gelukkig prijzen met een architectuurkatern voor de GHOR. lees meer...

Artikel eerder gepubliceerd in de nieuwsbrief Noviteiten (oktober 2016) 

 

 

gallery/img_7480-2
gallery/afbeelding artikel ghor
gallery/afbeeldingen ghor