gallery/img_7466

DIGITALISERING MAAKT BUSINESS TRANSFORMATIE NOODZAKELIJK

Als informatie wordt gedigitaliseerd, wordt de waarde van de gegevens (de dragers van informatie) steeds groter. Het biedt de organisatie nieuwe kansen om op een andere manier met deze gegevens om te gaan. Denk aan het slim combineren van interne gegevens met verschillende externe databronnen. De overheid heeft hierdoor de mogelijkheid om in te spelen op nieuwe en veranderende behoeften van haar klanten: burgers, bedrijven en ketenpartijen.

Maar vergeet hierbij niet dat er intern ook veel meer waardevolle combinaties gemaakt kunnen worden. Er kan beter (bij)gestuurd worden op de uitvoeringstaken van de overheden, er kunnen verbanden gelegd worden tussen verschillende domeinen van de overheid en dat maakt dat de overheid minder om de bekende weg hoeft te vragen. Hierin zal altijd de balans gezocht moeten worden om te voorkomen dat het een 'Big Brother' rol wordt met vergaande bescherming van privacy van gegevens. 

De wetgeving biedt nu immers nog beperkingen, en is soms zelfs onderling tegenstrijdig. De digitalisering biedt wel nieuwe kansen en zal ook in de komende jaren vragen om anders te denken. Niemand wil immers sociale drama's binnen het domein van de jeugdzorg, welke voorkomen hadden kunnen worden als gegevens slim gecombineerd waren geweest. 

Maar ook het op innovatieve wijze combineren van informatie over de ontwikkelingen in de stad vanuit eigen en externe bronnen, maakt het mogelijk om bijvoorbeeld steden te laten innoveren tot SmartCities. Internet of Things ontwikkelingen en de explosieve groei van Social Media maakt dat informatie over o.a. evenementen, verkeerstromen, status van producten razendsnel beschikbaar zijn. Het is aan de lokale overheid om hier haar eigen passende rol in te pakken. De mogelijkheden zijn er, maar vaak is de focus nog erg gericht op het realiseren van "Basis op Orde" projecten. Deze zijn zeer belangrijk, maar de tijd staat niet stil en zeker niet in dit digitale tijdperk.

INFORMATIE ALS OLIE VOOR UW ORGANISATIE

In de moderne tijd is informatie de olie waarop organisaties functioneren. Met name bij administratieve organisaties is informatie een elementaire bouwsteen. Voor de (lokale) overheden is informatie zelfs dermate fundamenteel, dat 90% van het werk stil komt te liggen als de ondersteunende informatiesystemen niet beschikbaar zijn. Informatiesystemen zijn immers de informatiedragers van de organisatie geworden.

 

INFORMATIEManagement

Bij informatiemanagement gaat het er om grip te krijgen en te houden op de informatiestromen en informatiebehoeften van de organisatie. Het is een proces dat richting geeft aan de realisatie van het informatiebeleid van de organisatie, dit beleid volgt en daar waar nodig bijstuurt. Informatiemanagement moet daarnaast ook worden gezien als het beheren en managen van informatie, ter ondersteuning van het realiseren van de organisatiedoelen. 

Om de beoogde bedrijfsdoelstellingen te realiseren, moet de informatiemanager ervoor zorgen dat het door hem/haar geformuleerde informatiebeleid zowel uitvoerbaar is met de beschikbare instrumenten alsook de businessdoelen optimaal ondersteunt. Informatiemanagement is voor een organisatie van belang om de brug te slaan tussen de organisatie en de ondersteunende ICT afdeling. 

Bij het vakgebied van informatiemanagement hoort dan ook informatiebeleid, informatieplanning, architectuur, verandermanagement en project- en programmamanagement. Het zijn de ingrediënten die ervoor moeten zorgen, dat de beoogde veranderingen gerealiseerd worden.

 

Digitalisering meer dan alleen digitale dienstverlening

Informatiemanagement werd, binnen de Nederlandse overheid, vooral gezien als een hulpmiddel om de dienstverlening aan burgers en bedrijven te verbeteren. In deze financieel lastige tijden is het vooral belangrijk dat de overheidsorganisaties efficiënt functioneren, dat er scherper wordt gestuurd op kosten en dat er maximale transparantie is over de kansen en de risico’s.

De hiervoor noodzakelijke digitalisering gaat dan ook niet alleen over de dienstverlening, maar ook over de interne bedrijfsvoering en de verschillende overheidsketens. Er wordt meer gekeken naar samenhang en overeenkomsten tussen overheidsorganisaties binnen dezelfde sector en zelfs naar andere sectoren. De basis hiervoor ligt in de referentiearchitecturen voor de verschillende overheidssectoren: NORA (landelijk), GEMMA (gemeenten), VeRA (veiligheidsregio's), PURA (GGD's), etc. Gezamenlijk inkopen en aanbesteden behoren hierdoor tot de mogelijkheden, waardoor er minder belastinggeld nodig is en de organisaties onderling beter kunnen samenwerken.